VIGERM, S.L.

Chisel - SXH-2-15-PH - Ploughs Brochures

XISSEL hidropneumàtic o amb molles CHISEL hidroneumático o con muelles CHISEL XISSEL Xissel vertical hidropneumàtic SXHV-26 amb corró Ø 450 - Chisel vertical hidroneumático SXHV-26 con rulo Ø 450 VILA Más de 15 años de ...