Iross S.r.l.

Iross illustrative Catalogue

HOBBY Line PROFESSIONAL Line PROFESSIONAL LineMX 50-80 5-8 ton.ECO 808 tonHBS 110-S11 ton.HBS 60-80-1006-8-10 ton.MX 130 30 ton.MX 6088-10 ton.MX 100 e 11210-12 ton.MX 114 e 11514-15 ton.MX 120 e 12120-21 ton.MX 325 L130-21025 ton.MX 214-22014 / 20 ton.MX 214-220 SIHydraulic versionPROFESSIONAL LineMX 470 NT - NTG(NT 4/5 m.)Optional: NT hydraulic ...