Kaldnes - Recirculation Aquaculture Systems (RAS) Brochure

Trivsel på fritiden skaper også et godt klima for gode leveranser på jobben. Daglig leder Flemming G. Wessman er fra sitt fødeland Island arvelig utstyrt med interesse for det gode måltid. Her har han økonomidirektør Jon Gotfredsen(t.v.) og prosjektleder Claes Sjölin på besøk.For land-based fi sh farms, Recirculation Aquaculture Systems (RAS) ...