Flekso-Pak Sp. z o.o.

Tyre Bags

PRODUCENT FOLII I OPAKOWAN DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA POLYTHENE FILM BLOWING AND PACKAGING MANUFACTURER FLEXOGRAPHIC PRINTING HOUSE FFiFiFirmrma a FlFlekeksoso-P-Pakak S Sp.p. z z  o  o.o.o. . zazalolozozonana w w  2  200001 1 rorokuku z zajajmumujeje ssie pproodudukckcjaja, , spsprzrzededazaza a fofolilii i popolilietetylylenenowowycych,h, ...