Fancom BV

iFarming (Nederlands)

0
http://www.fancom.nl/nl/wat-doen-wij/ifarming/

iFarming is een nieuwe, innovatieve manier om dierlijke proteïnen te produceren. In tegenstelling tot de traditionele veehouderij is iFarming duurzaam toe te passen in stedelijke gebieden.

De basis voor iFarming zijn onze geïntegreerde systemen voor klimaatregeling, automatisch voeren en biometrie. Door een combinatie van Precision Livestock Farming en Informatie Technologie is het mogelijk om deze basisprocessen in de stal nog beter aan te sturen en te verbeteren. Het resultaat? Een diervriendelijke, duurzame en winstgevende veehouderij!

Customer comments

No comments were found for iFarming (Nederlands). Be the first to comment!