Romind T & G

Insulating sticks Video

0
Prăjinile electroizolante realizate de Romind T&G sunt dispozitive de protecţie cu rolul de a preveni atingerea unor elemente conductoare aflate sub tensiune sau care ajung în mod accidental sub tensiune şi de a asigura distanţa minimă de vecinătate la manevrele executate în instalaţii electrice interioare sau exterioare.
Principalele aplicaţii în care sunt utilizate prăjinile electroizolante sunt următoarele:
- montarea şi demontarea clemelor de legare la fază a scurtcircuitoarelor;
- montarea şi demontarea de plăci electroizolante;
- montarea şi demontarea cârligelor / dispozitivelor de ancorare pentru lucru la înălţime;
- manevrarea separatorilor;
- manipularea cablurilor sub tensiune;
- verificarea prezenţei/absenţei tensiunii utilizând un detector de tensiune;
- verificarea încărcării fazelor (măsurarea curentului) utilizând un cleşte ampermetric;
- verificarea corespondenţei fazelor utilizând un detector comparator de faze;
- montarea indicatoarelor de defect pe conductoarele LEA;
- scoaterea de sub tensiune a accidentaţilor;
- descărcarea de sarcini capacitive folosind un set de rezistenţe;
- ridicarea clapetelor de semnalizare montate pe cabluri;
- îndepărtarea de pe conductorii electrici aflaţi sub tensiune a diverselor obiecte căzute pe acestea;
- lucrări de defrişare a vegetaţiei din vecinătatea instalaţiilor electrice sub tensiune;
- lucrări de curăţire a conductoarelor, barelor sau izolatorilor instalaţiilor electrice sub tensiune, utilizând diverse tipuri de perii sau alte dispozitive.

Customer comments

No comments were found for Insulating sticks Video. Be the first to comment!