LASKI, s.r.o.

LASKI - F450 Video

0
Stump Cutter - F450
This machine is designed for cutting of a stump, i.e. its above-ground part and in a max. depth of 200 mm under the ground level. Stump diametr -- no limitation (recommended up to 0,8 m).

Fréza na pařezy - F450
Fréza je určena k frézování dřevěných pařezů, tj. odfrézování nadzemní části a podzemní části max. ±200 mm od úrovně terénu. Maximální průměr pařezu je bez omezení (doporučuje se do 0,8 m).

Customer comments

No comments were found for LASKI - F450 Video. Be the first to comment!