LASKI, s.r.o.

LASKI - TR 50/6 Video

0
LASKI trencher TR 50
The trencher TR 50/6 facilitates trenching works at cables and lines laying in gardens, schools and parks without moving too much earth. The trench itself is up to 45 cm deep with a plain and clean unvaried profile given by the cutting chain width. The machine is used for trenching in compact soils with small stones in size up to 50 mm in one-man operation.

The trenching speed is about 60 running meters per hour. The trench itself is up to 45 cm deep with plain and clean profile.

Loose soil is displaced by means of an auger aside from the trench which enables easy trench refilling. Compact design of the trencher, its engine power output and play of forces make its operation and control very easy.

LASKI drážkovač TR 50
Drážkovač je určen pro vytváření drážek na zahradách, parcích, hřištích apod. pro položení vodovodních potrubí, elektrických kabelů, aniž by docházelo k přemísťování velkého množství zeminy. Drážkovač vytváří souvislou drážku hlubokou až 45 cm.

Šířka drážky je dána šířkou řetězu.
Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy, s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 45 mm. Výkopová rychlost se pohybuje kolem 60 běžných metrů za hodinu.

Uvolněná zemina se pomocí dopravního šneku přemísťuje na jednu stranu výkopu, čímž se usnadní opětovné zahrnutí výkopu. Kompaktní zařízení drážkovače, výkon motoru a rozložení sil usnadňují jeho užití a ovládání.

Customer comments

No comments were found for LASKI - TR 50/6 Video. Be the first to comment!