LASKI, s.r.o.

LASKI - ZK 8500 Video

0
Sweep outer surface as are pavements, parking-sites, playgrounds, ways, economic surface, courtyards from coarse impurity or new-fallen and down at heel snow.

Zametání vnějších ploch jako jsou chodníky, parkoviště, hřiště, cesty, hospodářské plochy, nádvoří od hrubých nečistot nebo čerstvě napadaného i ušlapaného sněhu.

Customer comments

No comments were found for LASKI - ZK 8500 Video. Be the first to comment!